Čištění a údržba

Čištění a údržba kamen a komína je nezbytná a měla by se provádět minimálně 1 ročně a to vždy na konci topné sezóny. Nepodceňujte čištění kouřovodu samotného. Pokud netopíte pouze dřevem s vlhkostí do 18%, může docházek usazování sazí a jejich vzplanutí.

VYBÍRÁNÍ POPELA

Většina lidí dnes s dobrým úmyslem vybírá popel tak, že prakticky celou komoru téměř vyčistí. To není ale správné řešení, protože popel by měl vždy v kamnech zůstávat na úrovní cca 1cm. Jeho skvělé izolační vlastnosti naprosto neprodyšně uzavřou mezery mezi šamoty a tím tak zajistí, že vzduch je do komory přiváděn pouze cestou k tomu určenou a chrání ocelový plášť kamen.

Vybírání popela vždy také nese bezpečnostní riziko a proto vždy vybírejte popel do popelníků, které jsou součástí kamen, nebo do plechových kbelíků a dalších nádob k tomu určených.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Výrobce kamen OSBURN a ENERZONE doporučuje pravidelnou každoroční údržbu. Při této by jste měli vyjmout šamotové cihly z topeniště, očisti a zkontrolovat jejich stav, stejně jako zplynovací trubice, popřípadě deflektory. Veškeré tyto informace naleznete v manuálu.