Instalace

Od 1.1.2014 nelze pod pohrůžkou vysokých pokut provádět montáž a instalaci bez dohledu odborné a autorizované osoby, tzn. osoby, která disponuje kamnářskou praxí s živnostenským listem déle než 2 roky. Tím získáte záruku, že vaše kamna, či krbová vložka bude fungovat správně a nehrozí žádná bezpečnostní rizika.

Neriskujte vysoké pokuty a vlastní bezpečnost a svěřte instalaci odborníkům.