První zatopení

V ideálním případě proběhne vaše první zatopení za účasti odborné firmy, která vám kamna, nebo vložku nainstaluje a při zatopení samotném vám vysvětli vše potřebné, pro správnou funkčnost kamen a jejich maximální využití. Nelekejte se drobného kouře stoupajícího z kamen a zápachu s tím souvisejícím. Kamna se musí nejdříve tzv. vypálit a proto první zatopení neprovádějte jen na chvilku, ale minimálně na dobu 2 hodin, aby jste všechny lakované části řádně vypálili a vy tak předešli tomuto procesu i při dalším zatopení.

Dbejte na to, abyste vždy používali suché dřevo. Bez něj nebudou vaše kamna správně fungovat, spalinová cesta bude plná sazí a vy nedosáhnete očekávaných výkonů a tepelného efektu.

JAK PŘIKLÁDAT

Přikládání je odvislé od stavu v topeništi, ale obecně platí, že bychom měli vždy přikládat 2-3 polena. Jednak tím eliminujeme časté otevírání dvířek a vstupu nadbytečné vzduchu do komory a získáme potřebný výkon, se kterým pak v kamnech „pracujeme“. Pro zatápění stačí menší polena a není třeba třísek. Podmínkou samozřejmě zůstává, že musíme používat řádně suché dřevo a to nejenom při zatápění, ale také i pro přikládání. Po vytvoření „žhavého lože“ přikládáme 2-3 větší polena, ideálně v kombinaci měkkého a tvrdého dřeva. Měkké dřevo obsahuje více plynů pro zplynování a tvrdé dřevo zase hoří déle. Pokud chcete správně zplyňovat, je nutné po přiložení nové dávky nechat dřevo nejprve hořet plamenem při otevřeném vzduchu cca 10-20 minut, kdy se dřevo na povrchu opálí a pak uzavřít primární vzduch nechat proudit vzduch do sekundární komory. K tomu všemu slouží pouze jedna páčka a tak je vše maximálně usnadněné. Dojde k efektu, kdy dřevo přestává intensivně hořet plamenem a ve vrchní části komory se zapalují dřevoplyny uvolněné velkým žárem. Prakticky by se tento způsob dal přirovnat k přípravě hovězího steaku. Nejdříve musíte maso ogrilovat po všech stranách a pak jej necháte dopéct ze vnitř.

TOPENÍ PŘES DEN, ALE I BĚHEM NOCI

Jen málokterá kamna jsou schopna hořet déle než 3 hodiny a proto musí lidé často udržovat bdělost, aby kamna nevyhasla. S kanadskými kamny značky OSBURN a ENERZONE se však nemusíte bát. Doba přikládání u těchto kamen je dána dle velikosti a je v rozsahu 5 – 12 hodin. Tato čísla ovšem nejsou konečná. Pokud zvolíte správný typ paliva, například bukové brikety, lze tento čas prodloužit o další 2 hodiny.

Už žádné rozdělávání, žádné vstávání do vymrzlého domu. Prostě jen 3-4 x denně přiložíte a máte teplo vyřešené.